Resultaten

Afgelopen maand was het netto resultaat van het Foreward Value+ Fund -3,0%, waarmee het resultaat voor 2023 op +18,0% uitkomt. Het resultaat van de Value portefeuille was -2,7%, van Trading was het -0,2% en de kosten waren 0,1%.
In onderstaande grafiek is het 2023 rendement van het Value+ Fund te zien (rechter-as), van de Benchmark (rechter-as) en de maandelijkse outperformance t.o.v. de Benchmark (linker-as).
Markt ontwikkelingen
Augustus was een lastige maand voor aandelenmarkten. Door de opgelopen rentes werden technologie en groei aandelen lager gewaardeerd. Daar kwam bij dat de volumes in augustus laag zijn en in een illiquide markt kunnen de koersuitslagen heftiger zijn. Wij verwachten dat gezien de meest recente inflatie en voorlopende economische indicatoren de rentes waarschijnlijk niet (veel) meer verhoogd zullen hoeven te worden en dat voor aandelen hiermee een gunstige periode zal aanbreken.Resultaten portefeuille bedrijven

  • Metrobank heeft een winst gemaakt van 16.1 miljoen GBP in de eerste helft van 2023. De bank ontvangt meer rente op de tegoeden bij de Bank of England en doordat ze scherp op de kosten hebben gelet is de winst nu structureel. De marktwaarde van Metrobank is per einde maand 183 miljoen GBP en de aandelen hebben daarmee een koers/winst verhouding van minder dan 6.
  • Organon rapporteerde een winst per aandeel van $1.31 in het tweede kwartaal van 2023. Voor 2023 is de verwachting dat dit non-cyclische bedrijf een winst zal maken van $4.36, waarmee het aandeel op een koers/winst verhouding van 5 wordt verhandeld. Het bedrijf zelf verwacht in 2023 een free cash flow (vrije kasstroom) van 1 miljard USD te verdienen. De marktwaarde van het bedrijf was per einde maand 5,7 miljard USD.
  • ASOS is een Britse kleding webwinkel waarvan de marktwaarde met 90% is gedaald in de laatste 2 jaar. Het bedrijf heeft in mei een rights issue (aandelen emissie) gedaan voor 80 miljoen GBP. De huidige marktwaarde is nu 540 miljoen GBP en de laatste 2 jaar had het bedrijf 4 miljard GBP aan omzet. Met een genormaliseerde winstmarge van 4% zou dat een winst van 160 miljoen GBP moeten opleveren. De winstverwachting voor de tweede helft van 2023 is 40 tot 60 miljoen GPB. Afgelopen maand kochten meerdere grootaandeelhouders van ASOS aandelen bij, op onze website staan meer details: https://forewardcapital.nl/asos-plc/
Wij selecteren aandelen in onze portefeuille waarvan we verwachten dat deze binnen 5 jaar met 100% zullen stijgen. De portefeuille van het Foreward Value+ Fund heeft nu een koers/winst verhouding van 5.8. Dit betekent dat bij een belegging van €100.000 er komend jaar proportioneel voor €12.777 winst gemaakt zal worden door de posities in de portefeuille, op basis van onze 75% Value allocatie. Dit is een rendement op het geïnvesteerd kapitaal van 17,3%.
Wilt u ook mee investeren in onze portefeuille, dan kunt u contact opnemen door middel van een reply op deze mail of door een afspraak te maken via 070-7370045.