PROCES2023-01-06T09:54:51+00:00

Proces

Bij Value Investing wordt er gezocht naar aandelen die significant ondergewaardeerd zijn op basis van fundamentele waarden.

De aandelen van het Fonds zijn gemiddeld 50% goedkoper dan de waardering van de gehele markt en/of hun sectorgenoten. Een positie wordt met een tijdshorizon van 5 jaar aangehouden. Het vinden van ondergewaardeerde aandelen wordt op een structurele manier gedaan. Zo worden aandelen vergeleken met hun sectorgenoten en met de relevante industrie group, zoals GICS (The Global Industry Classification Standard van MSCI) deze hanteert. Er is altijd wel een sector of een land of een aandeel waar het economisch tegenzit. Doordat aandelen op korte termijn door vraag en aanbod worden geprijsd, spelen menselijke emoties een grote rol. Hierdoor worden tijdelijke tegenslagen naar de lange termijn geprojecteerd, terwijl dit vaak mooie momenten zijn om te investeren in fundamenteel goede bedrijven.

Voor de selectie van portfolio bedrijven zijn we als fondsmanager eigenlijk altijd op zoek naar ‘slecht nieuws’. De markt overdrijft op korte termijn het slechte nieuws waardoor er kansen ontstaan voor diegene die een goede en objectieve analyse van de situatie kunnen maken.

Screening

Binnen sectoren waarin we onderwogen zijn zoeken we naar nieuwe aandelen die de portefeuille kunnen versterken.

De belangrijkste ratios de we hierbij gebruiken zijn:

• EV / EBIT: Dit is de prijs van het bedrijf inclusief cash, schulden en verplichtingen gedeeld door de geschoonde winsten. Deze ratio moet absoluut zo laag mogelijk zijn en op 50% van de sector en/of van de index zijn.

• Equity / Assets: Het eigen vermogen t.o.v. de totale activa het liefst zo hoog mogelijk want dat verlaagd het risico van de belegging.

Dit zijn de belangrijkste ratios volgens het boek “Quantitative Value van Tobias Carlisle”, wat een goede reputatie heeft onder value investeerders.

In dit boek zijn talloze combinaties van ratios getest op significantie en voorspellende waarde. De belangrijkste conclusies hieruit waren dat ratio’s waarin de winstgevendheid van het bedrijf gekoppeld wordt aan het kapitaalsgebruik, de sterkste voorspellende waarde hebben voor toekomstig rendement. Bedrijven die veel winst kunnen maken met weinig kapitaal zijn betere beleggingen dan bedrijven die weinig winst maken en veel kapitaal nodig hebben. De EV/EBIT ratio is een hele goede ratio om toekomstig rendement van een belegging in te schatten.

Wanneer het economisch tegenzit is het belangrijk dat je als aandeelhouder, met de meest risicovolle positie binnen de “capital stack” van een bedrijf, genoeg buffer hebt om door een recessie of andere tegenvallende periode te kunnen komen. Hiervoor is de Equity/Assets ratio een simpele maar toch krachtige ratio, waarin meer eigen vermogen beter is dan minder. Hierbij moet altijd wel gelet worden op de korte termijn cash vereisten van een bedrijf, vooral als er veel goodwill op de balans staat of andere intellectuele eigendommen die niet snel in cash omgezet kunnen worden.

Van deze 2 ratio’s kan je een score opstellen, om bedrijven binnen een sector met elkaar te kunnen vergelijken. De bedrijven met de beste scores worden vervolgens verder kwalitatief geanalyseerd door middel van een zelf ontwikkelde checklist.

Corporate Actions

Naast de kwantitatieve screenings houden we de actuele Corporate Actions bij, aangezien dat een hele goede plek is om ondergewaardeerde aandelen te vinden. Hedgefund legende Joel Greenblatt legt in het boek “You can be a Stock Market GENIUS” uit hoe hij 10 jaar lang gemiddeld 40% rendement per jaar heeft gemaakt door te investeren in Corporate Actions, zoals Spinoffs en andere situaties waarin aandelen verkocht worden, zonder rekening te houden met de waardering. Ongeveer de helft van onze posities is afkomstig uit een Corporate Actions, of heeft een nog een catalyst of Corporate Action voor de boeg waardoor er waarde wordt gecreëerd voor de aandeelhouders.

Hieronder staan drie aandelenposities die afkomstig zijn uit Corporate Actions.