Kwalitatieve Selectie Criteria

Als Value belegger is het een valkuil dat er geïnvesteerd wordt in goedkope maar kwalitatieve slechte bedrijven. Te denken valt aan een kolenmijn op 3 keer de winst. Of een bedrijf dat volgens de cijfers uit het jaarverslag goed draait maar waar het personeel ontevreden is en waar klanten weglopen. Om de kwaliteit van de bedrijven in de Value portfolio goed te beoordelen is een checklist met 25 vragen ontwikkeld. Onze checklist is daarmee ook een risico verlagend proces. Onze checklist bestaat uit de volgende 5 thema’s:
1. Business en Sector Analyse
2. Groei analyse – Phil Fisher
3. Beoordeling Management
4. Analyse van Competitieve Positie – Michael Porter
5. Risico’s
De 25 vragen worden inhoudelijk beantwoord en met een score van 0 tot 4 beoordeeld. Dit levert per aandeel een score op van 0 tot 100. Een overzicht van deze kwalitatieve score tabel is onderaan deze pagina terug te vinden.

Business en Sector Analyse

1. Business Cycle – Zit het bedrijf in de juiste sector voor deze business cycle?

2. Is de trend van de Sector ETF positief?

3. Wat is de multiple voor de Sector en wat is de verhouding tov het aandeel?

4. Heeft de positie een vergelijkbare grafiek en trend als de sector?

5. Zijn er geografische risico’s voor het bedrijf?

Groei analyse Phil Fisher

6. Waar zit het bedrijf in de S-curve van de groei?

7. Heeft het bedrijf producten of diensten met genoeg marktpotentieel om de omzet sterk te laten stijgen in de komende jaren?

8. Heeft management de juiste strategie en middelen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om de omzet te laten groeien wanneer de huidige vervangen dienen te worden?

9. Hoe effectief zijn de R&D uitgaven?

10. Heeft het bedrijf een bovengemiddelde sales organisatie?

Beoordeling Management

11. Heeft het bedrijf uitstekende arbeidsvoorwaarden en tevreden werknemers?

12. Heeft het bedrijf voldoende grip op de kosten en administratie?

13. Zijn er andere indicatoren dat het bedrijf superieur is aan de concurrentie?

14. Is het management open en transparant naar investeerders toe zowel in goede tijden als slechte tijden en zijn ze van onbetwistbare integriteit?

15. Kopen insiders of verkopen ze aandelen?

Analyse van Competitieve Positie – Michael Porter

16. Heeft het bedrijf een betere winstmarge dan sector? Wat doet het bedrijf om de marges op peil te houden of te verbeteren?

17. Wat doet het bedrijf met de winsten? Hoe is de kapitaalsallocatie?

18. Wat maakt het bedrijf uniek in de klantenpropositie en kunnen klanten makkelijk overstappen naar concurrenten?

19. Kunnen toeleveranciers makkelijk prijzen verhogen?

20. Kunnen klanten lagere prijzen bedingen?

Risico’s

21. Hoe is de schuldgraad van het bedrijf in vergelijking met sectorgenoten?

22. Zijn er nieuwe aanbieders of disrupters die hetzelfde bieden tegen lagere kosten of betere voorwaarden?

23. Heeft het bedrijf een afhankelijkheid van grondstof prijzen? Zo ja, wat is de strategie om het risico daarvan te beheersen?

24. Groeit het bedrijf organisch of met overnames? Is er een kans dat de groei gefinancierd moet worden met de uitgifte van nieuwe aandelen?

25. Wat is de groei van uitstaande aandelen geweest?

Kwalitatieve Score Tabel

De vragen van de kwalitatieve checklist zijn hieronder in een tabel weergegeven. Alle Value posities zijn inhoudelijk beoordeeld en hebben een score van 0 tot 4 gekregen per vraag om zo tot een totale score te komen tussen 0 en 100. Dit maakt het mogelijk om bedrijven met elkaar te vergelijken. Met deze score is het mogelijk om een inhoudelijke prijs / kwaliteits afweging te maken van de verschillende portfolio bedrijven.