ESG

Het Foreward Value+ Fund belegt haar vermogen op een verantwoorde wijze.

Daarbij is het streven om in de beleggingsactiviteiten rekening te houden met algemeen aanvaarde ethische beleidspunten en minimumeisen te stellen aan ESG-criteria, waarbij ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed ondernemingsbestuur).
De Beheerder onderschrijft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. PRI geeft investeerders richtlijnen en handvatten om in het investeringsproces de benodigde aandacht te besteden aan aspecten op het gebied van sociale zaken, milieu en corporate governance (ESG). Op lange termijn zijn businessmodellen waarbij geen rekening gehouden wordt met ESG-criteria onhoudbaar en is het niet alleen een ethische maar ook een economische afweging voor het Fonds.