Resultaten Maart 2021

Afgelopen maand was het netto resultaat van het Value+ Fund +4.3%. Het fonds is nu voor 70% belegd in ondergewaardeerde aandelen. Onderaan deze nieuwsbrief staat de analyse van één van de posities van het fonds. Deze keer betreft het een spinoff.
De MSCI World index steeg in maart met 6,7%. Het bruto resultaat was 5,2%, hiervan was 3% afkomstig van de Value strategie en de Trading strategie leverde een plus op van 2,2%.