Resultaten

Afgelopen maand was het netto resultaat van het Foreward Value+ Fund -5,9%, waarmee het resultaat voor 2023 op +10,8% uitkomt. Het resultaat van de Value portefeuille was -5,3%, van Trading was het -0,5% en de kosten waren 0,1%.
In onderstaande grafiek is het 2023 rendement van het Value+ Fund te zien (rechter-as), van de Benchmark (rechter-as) en de maandelijkse outperformance t.o.v. de Benchmark (linker-as).
Markt ontwikkelingen
De Value portefeuille van het Foreward Value+ Fund (75%) bestaat voor een aanzienlijk deel uit small cap aandelen. Per einde maand was de weging van small cap aandelen binnen de portefeuille 30%. Afgelopen maand waren deze small cap posities verantwoordelijk voor een verlies van 4,8% op de totale portefeuille. In onderstaande grafiek is de verhouding te zien van Amerikaanse small cap aandelen tov de large cap aandelen. In het verleden waren dit goede momenten om large cap aandelen te verruilen voor small cap aandelen.
  • Metrobank is een Britse small cap positie. Afgelopen maand werd bekend dat de PRA (de Britse AFM) de zogenaamde AIRB toestemming dit jaar niet meer zal verlenen. Hierdoor moet de bank meer kapitaal aanhouden per hypotheek en kunnen ze minder hard groeien en is de winstgevendheid beperkt. Volgens analisten is deze procedure langdurig en zijn er geen aanwijzingen dat Metrobank niet uiteindelijk toch de AIRB toestemming zal krijgen. De marktwaarde van Metrobank is per einde maand naar 100 miljoen GBP gezakt en de aandelen hebben daarmee een koers/winst verhouding van minder dan 3.
Wij selecteren aandelen in onze portefeuille waarvan we verwachten dat deze binnen 5 jaar met 100% zullen stijgen. De portefeuille van het Foreward Value+ Fund heeft nu een koers/winst verhouding van 6.0. Dit betekent dat bij een belegging van €100.000 er komend jaar proportioneel voor €12.066 winst gemaakt zal worden door de posities in de portefeuille, op basis van onze 75% Value allocatie. Dit is een rendement op het geïnvesteerd kapitaal van 16,7%.
Wilt u ook mee investeren in onze portefeuille, dan kunt u contact opnemen door middel van een reply op deze mail of door een afspraak te maken via 070-7370045.