Alphabet

Alphabet is het moederbedrijf van het wereldwijd bekende Google en misschien wel het mooiste bedrijf ooit.

Alphabet is het moederbedrijf van het wereldwijd bekende Google. Google is door Larry Page en Sergey Brin gestart tijdens hun studie aan Stanford University. Het doel van Google was om alle informatie in de wereld te organiseren om het voor iedereen toegankelijk en bruikbaar te maken. De eerste jaren was daar nog geen concreet business model aan verbonden, ondanks dat Google door een slimmer wiskundig zoekalgoritme al gelijk betere en snellere resultaten opleverde dan de andere zoekmachines uit die tijd. Pas toen Google Adsense overnam en de click veilingen toevoegde aan de zoekresultaten begon het bedrijf serieus winst te maken. Deze strategie van eerst een superieur product bouwen, zorgen voor schaal en klanten en dan pas geld verdienen zie je nog steeds terug in andere producten van Google. Zo wordt er met meerdere Google diensten, waar miljarden mensen wereldwijd dagelijks gebruik van maken, nog geen omzet behaald.

De oprichters zijn op aanraden van de vorige CEO Eric Schmidt bij Warren Buffett langs geweest om zelf te zien hoe hij het decentraal gestructureerde Berkshire Hathaway nog efficiënt kan besturen. Het is dan ook geen toeval dat er overeenkomsten te zien zijn tussen beide bedrijven.

Alphabet is nog volop aan het investeren in nieuwe projecten. Google Cloud is daar nu de grootste van. Op termijn zal Google een grote voorsprong opbouwen op het gebied van A.I. (Kunstmatige Intelligentie) aangezien ze de meeste data hebben, en dat het belangrijkste ingrediënt is voor Machine Learning.

Er is een risico als Value belegger dat je de kwalitatief mooiste bedrijven nooit in portefeuille hebt omdat deze absoluut gezien nooit goedkoop genoeg zijn geworden. Hiermee worden de mooiste bedrijven in de wereld misgelopen. De kwaliteit van de omzet en de winst van Alphabet zijn zo duidelijk dat de kans dat het aandeel tegen een grote korting gekocht kan worden klein is. Doordat Alphabet een hoog Rendement op eigen vermogen heeft en mogelijkheden heeft om de winsten te herinvesteren (Compounden) is dit aandeel de grootste positie van het Value+ Fund. Wij verwachten dat onze belegging van begin 2021, op een koers van zo’n $1750 per aandeel GOOGL US, binnen 4 jaar verdubbeld zal zijn.