Resultaten Februari 2023

Afgelopen maand was het netto resultaat van het Foreward Value+ Fund +2.7%, waarmee het resultaat voor 2023 +15.7% bedraagt. Zoals we hadden aangegeven in Q4 van 2022 was de kans groot dat er in 2023 een sterke opleving van onze portefeuille zou plaatsvinden. Het resultaat van de Value portefeuille was +3,3%, van Trading was het -0.5% en de kosten waren 0,1%.
Updates Portfolio Bedrijven
  • Onze positie in Rolls-Royce (RR. LN Equity) steeg in februari met 37% na publicatie van de 2022 jaarcijfers. Ondanks dat het aantal gevlogen uren nog maar op 65% staat van het 2019 niveau, was de operationele winst 650 miljoen GBP. Als er weer op het niveau van 2019 gevlogen wordt kan de winst richting de 2 miljard GBP. De marktwaarde van Rolls-Royce is per einde maand 12 miljard GBP.
  • Stellantis (STLAM IM Equity) heeft in 2022 6 miljoen auto’s verkocht met een omzet van 180 miljard Euro, een winst van 23 miljard Euro en een vrije kasstroom van 11 miljard Euro. De marktwaarde van Stellantis was per einde maand 53 miljard Euro. Op de balans van het bedrijf staat een netto cash positie van 26 miljard Euro.
  • In februari is de positie in ABN Amro (ABN NA Equity) verkocht. De eerste aankoop van aandelen ABN waren in maart 2021 op een koers van 7.00 per aandeel. De winstgevendheid van de bank werd toen ingeschat op 1,75 Euro per aandeel, wat een koers/winst verhouding van 4 opleverde, deze verhouding was toen 50% lager dan het sectorgemiddelde. De positie is in 2 jaar tijd met 143% gestegen in waarde, nadat de resultaten van de bank verbeterden door de gestegen rente. Er is in twee jaar tijd 1,60 per aandeel aan dividend ontvangen, wat de kostprijs van de positie verlaagde naar Euro 5,40. Over het afgelopen jaar was de winst 2 euro per aandeel. Op 17 Euro per aandeel zijn de laatste aandelen verkocht, aangezien de onderwaardering was ingelopen en de groeivooruitzichten voor het bedrijf beperkt zijn.
Wij selecteren aandelen in onze portefeuille waarvan we verwachten dat deze binnen 5 jaar met 100% zullen stijgen. De portefeuille van het Foreward Value+ Fund heeft nu een koers/winst verhouding van 5.9. Dit betekent dat bij een belegging van 100.000 euro er komend jaar proportioneel voor 11.805 euro winst gemaakt zal worden door de posities in de portefeuille, op basis van onze 70% Value allocatie. Dit is een rendement op het geïnvesteerd kapitaal van 16,9%.
Wilt u ook in onze portefeuille beleggen, dan kunt u contact opnemen door middel van een reply op deze mail te sturen of door een afspraak te maken via 070-7370045.